خلاقیت از کودکی تا نوجوانی (مرکز آرادان ) - آماده سازی فعالیت فرهنگی با همکاری اعضا نوجوان مرکز

آماده سازی فعالیت فرهنگی با همکاری اعضا نوجوان مرکز 
مربی فرهنگی مرکز  (معصومه اسلام دوست )که در آذر ماه سال جاری در مرکز آموزش  تهران دوره آموزش خدمت را گذارنده اند موظف به اجرای پروژه فرهنگی با موضوع معرفی سرزمین ،معرفی شخصیت معرفی کتاب مشاغل  معرفی ایام وقایع  می باشند .تاریخ : یکشنبه 1396/10/24 | ساعت 11 و 13 دقیقه و 27 ثانیه | نویسنده : shahjooei neshan | نظرات

  • paper | وب خرید اینترنتی | وب ماه موزیک