خلاقیت از کودکی تا نوجوانی (مرکز آرادان ) - کارگاه نجوم

کارگاه نجومضمن آشنایی کودکان با آیات الهی در مورد خلقت آسمان وزمین  بچه ها در مورد نیروی گرانش نیز آشنا شدند این برنامه در هفته گذشته سه شنبه با حضور 8کودک برگزار گردید .در ضمن بچه ها  ضمن دیدن تصویر های کتاب  با زیباییهای خداوند آشنا شدند .تاریخ : شنبه 1396/03/6 | ساعت 10 و 45 دقیقه و 22 ثانیه | نویسنده : shahjooei neshan | نظرات

  • paper | وب خرید اینترنتی | وب ماه موزیک