خلاقیت از کودکی تا نوجوانی (مرکز آرادان ) - دریافت لوح تقدیر مدیران کل آموزش وپرورش وکانون پرورش فکری استان توسط عضو نوجوان مرکز ارادان

دریافت لوح تقدیر مدیران کل آموزش وپرورش وکانون پرورش فکری استان توسط عضو نوجوان مرکز ارادان
نمایش عروسکی یکی از فعالیت های تخصصی در کانون پرورش فکری می باشد .کاری است فرآیند محور  که درسال گذشته نمایش روباه حیگر وگرگ خیالباف با اعضا نوجوان مرکز کارشد این نمایشنامه توسط آقای حلیمی استایید نمایش عروسکی کانون نوشته شده است ودرسایت وزرات آموزش
وپرورش جهت استفاده اعضا نوجوان قرار گرفته است .
با توجه به اینکه دو عضو نوجوان این مرکر سرکار خانم فاطمه نیک اقبال وفاطمه اسدی از دانش آموزان پایه نهم وهشتم نمونه دولتی بوستان دانش گرمسسار هستند با ایفا گری در نقش های خرگوش ومادربزرگ حائز رتبه استانی شده اند .طراح دکور وبروشور به سرپرستی فاطمه اسدی وفاطمه نیک اقبال در بخش ساز اجرای نقش داشته اند .

تاریخ : سه شنبه 1396/02/26 | ساعت 16 و 10 دقیقه و 57 ثانیه | نویسنده : shahjooei neshan | نظرات

  • paper | وب خرید اینترنتی | وب ماه موزیک